Ved loven rundt GDPR er vi pålagt å liste opp underleverandører som vi bruker i forhold til databehandling. Disse kan eller blir brukt i vår leveranse av tjenester til deg som kunde. Alle leverandørene er altså ikke i bruk på hver enkelt kunde, men kan bli brukt i forhold til de tjenester og produkter som du har hos oss i forhold til funksjonalitet. Det vil også være forskjeller i bruk av de forskjellige tjenestene i din kommunikasjon med oss som du selv velger. Har du noen spesifikke spørsmål rundt dette kan disse stilles til post@launchpoint.no. Denne listen kan bli oppdatert fra tid til annen ettersom virksomheten vår vokser, så sjekk innom jevnlig for oppdateringer.

Sist oppdatert: 21.03.2022.